Mokomojoje knygoje pateikiama vientisa bibliografijos teorinių žinių visuma, atskleidžiama bibliografinių objektų, procesų ir reiškinių esmė. Daug dėmesio skiriama pagrindinėms sąvokoms ir bibliografijos mokslo kaip mokslinės veiklos srities ir mokslinių žinių sistemos sandarai, bibliografijos koncepcijoms. Leidinio pabaigoje yra mokomasis bibliografijos terminų žodynėlis. Knyga gali būti naudinga bibliografams, kitų specialybių studentams, o ketvirtasis jos skyrius – ir doktorantams.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla