Žaidimas kalbai lavinti. Priemonė skirta darbui su pradinių klasių mokiniais lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamokose bei logopedinėse pratybose. Bingo žaidimas pravers ir namuose, kur tėvai galės padirbėti su vaiku – mokyti vaiką taisyklingai tarti garsus, skaityti, rašyti bei surengti linksmąsias kalbos varžytuves draugų ratelyje.Žaidimą sudaro 3 dalys:a) Diferencijuoti priebalsius. 4 lentelėse pateikti piešinėliai, jų pavadinimuose yra vienas iš poros garsų: S-Š, C-Č, Z-Ž, B-P, D-T, G-K. Reikia surinkti tinkamus piešinius.b) Taisyklingai perskaityti skiemenis ir žodžius. 4 lentelėse pateikti skiemenys bei žodžiai, kuriuose trūksta kai kurių raidžių. Reikia taisyklingai perskaityti.c) Diferencijuoti balsius. 20 lentelių pateikti žodžiai, kuriuose trūksta kai kurių raidžių. Reikia iš poros (I-Y, U-Ū, E-Ė, IE-EI, O, OU) išrinkti tinkančią.Žaidimo principas – spalvotu diskeliu uždengti lentelės langelius, kurie atitinka mokytojo nurodymus. Jei diskai uždengė visą eilutę ar stulpelį – užduotis atlikta. Kadangi vienu metu dažniausiai ieškoma dviejų skirtingų variantų, tai diskeliai yra dviejų spalvų. Pedagogas už kiekvieną taisyklingai pažymėtą eilutę ar stulpelį gali sugalvoti papildomą skatinimą: kai baigsis žaidimas, bus aišku, kam geriausiai sekėsi, kam dar reikia pasitempti. Žaidimo taisykles pedagogas, gali keisti, atsižvelgdamas į keliamus tikslus. Žaidimą sudaro 28 abipusės spaudos spalvotos kartono lentelės, 120 dviejų spalvų diskeliai ir detali žaidimo instrukcija.IšmatavimaiLentelė 21 x 30 cm Autoriuslogopedė Asta Stašaitienė, pradinių klasių mokytoja Dženeta Rimeisienė
Prekinis ženklas: Gudragalvis