Biologijos mokymosi komplektas XI–XII klasei nuosekliai tęsia ir baigia IX ir X klasės biologijos kursą.Komplektą sudaro 4 knygos:Ląstelė – gyvybės pagrindas. Medžiagų apykaita ir pernašaHomeostazė ir organizmo valdymas. Žmogaus sveikataOrganizmų požymių paveldėjimas ir genų technologijosEkologija. Evoliucija Vadovėliai skiriami mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Pateikiama ir papildomos medžiagos, neprivalomos pagal bendrąsias programas, bet praplečiančios akiratį ir padedančios geriau suprasti nagrinėjamus dalykus. Ji išskiriama spalvotu fonu. Tokios medžiagos galima rasti ir internete, bet dažnai ji ten netiksli arba net klaidinga.Kiekvienos temos pabaigoje yra mokomosios medžiagos santrauka. Joje aiškinamos temos esminės sąvokos, apibūdinami svarbiausi procesai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami praktikos darbų aprašai ir savarankiško darbo užduotys. Praktikos darbų aprašą sudaro ne tik darbo atlikimo metodika, bet ir pavyzdžiai, kaip apdoroti ir pateikti gautus rezultatus naudojantis kompiuterinėmis technologijomis. Vadovėliuose sudaroma puiki galimybė mokiniams patiems pasitikrinti ir įsivertinti. Savarankiško darbo užduotys parengtos atsižvelgiant į Nacionalinio egzaminų centro organizuojamo biologijos egzamino struktūrą. Visos komplekto dalys susijusios, todėl kiekvienoje jų yra nuorodos į kitas knygas.
Prekinis ženklas: Šviesa