Pagrindinis šios mokomosios knygos tikslas yra palengvinti biologijos ir ekologijos specialybių studentų savarankišką darbą klausant biometrijos kursą. Joje pateikiamos pagrindinės įvadinės žinios, be kurių statistinių metodų supratimas būtų neįmanomas. Kadangi dauguma taikomosios statistikos literatūros yra parašyta anglų kalba, pateikiami svarbiausių terminų vertimai. Tai turėtų palengvinti dalykinės literatūros anglų kalba skaitymą, tačiau autoriai taip pat tikisi, jog pateikta pagrindinė informacija (apibrėžimai, formulės bei pavyzdžiai) sumažins studentų pastangas konspektuoti paskaitų metu ir leis daugiau dėmesio skirti bendram temos suvokimui bei apmąstymui.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla