Sėkminga veikla turi būti planuojama, organizuojama, kalkuliuojamos produktų savikainos, išlaidos apskaitomos pagal vadovų poreikius, finansų struktūrą. Tokie esminiai valdymo dalykai aiškinami pirmoje knygos dalyje. Strateginių planų ir metinių biudžetų esmė, tipai, rengimo organizavimas gvildenama antroje dalyje. Finansų biudžetų: pelno, pinigų, investicijų, balanso prognozės pagrindas yra veiklos biudžetai – pardavimo pajamų, gamybos programa, pirkimų, netiesioginių išlaidų, gamybos savikainos, pardavimo, mokesčių, administracinių išlaidų. Šių biudžetų rengimo principai yra knygos pagrindinė sudedamoji dalis. Valdymo vidine atskaitomybe ir kontrole, vertinimo kriterijais, planavimo praktikos klaidomis baigiama knyga.
Prekinis ženklas: Conto Litera