Remiantis senosios lietuvių kalbos, tarmių ir giminiškų kalbų duomenimis knygoje nušviesti veiksmažodinių ir vardažodinių būdvardžių darybos kategorijų ir jas sudarančių darybos tipų kitimai. Apibendrinant jų istorinio tyrimo rezultatus išskirti ir aptarti seniausi indoeuropietiški baltų kalbų būdvardžių darybos bruožai. Baltų kalbų vardažodžių darybos ypatybių reikšmė lietuvių, latvių it prūsų etnogenezei apibūdinta baigiamajame knygos skyriuje. 
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas