Žinomos lituanistės Reginos Koženiauskienės studija „Būkim šviesos ir tiesos vaikai“ skiriama Vinco Kudirkos 150-osioms gimimo ir „Tautiškos giesmės“ 110-osioms metinėms. Knygoje pateikiama duomenų apie Kudirkos gyvenimą ir veiklą, svarbiausius jo darbus ir veikalus, apžvelgiama XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių kultūros istorija, žymių, tautinę lietuvių savimonę formavusių, asmenų veikla.  
Prekinis ženklas: Šviesa