Lietuvių, Prienų seniūnui Mykolui Butleriui vadovaujant keliavusių iš Karaliaučiaus į Veneciją ir atgal, kelionės aprašymas yra unikalus šaltinis, padedantis suprasti XVIII a. antros pusės išsilavinusios, mobilios, verslios visuomenės dalies mentalitetą ir kasdienybę, taip pat kelionės dienoraščio kaip egodokumetinės raštijos, kuriai būdingas autobiografi nio pobūdžio pasakojimas pirmuoju asmeniu sau ir artimiesiems, ypatumus, praplečiantis senosios Lietuvos dokumentinio paveldo tyrimų lituanistinius horizontus. Knygos tekstas yra lenkų kalba.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla