Romano herojus – jaunesnysis milicijos leitenantas Nikita Ivanovičius Ivašovas, kuriam likimas iškrėtė žiaurų pokštą – iš šiandieninės Maskvos švystelėjo į caro Žirnio valdomą Lukoškino miestą, labai primenantį pasakų pasaulį. Bet paaiškėjo, kad ir pasakose vagių esama. Ir ne bet kokių, o sugebėjusių savo ilgais pirštais į paties caro iždą pasikėsinti. Ir paskyrė caras Žirnis jaunesnįjį leitenantą Nikitą Ivanovičių Ivašovą specialiosios tarnybos paieškos vaivada, ir paliepė jam vagis surasti. Suras – auksu apipils, o jei ne – caro kardelis vaivados galvelę tik šmaukšt…
Prekinis ženklas: Bonus animus