Skaitytojų dėmesiui siūloma Olego Tursunovo — psichologo ir gydytojo, ajurvedos specialisto, Vedų psichologijos, astrologijos, fitoterapijos, litoterapijos, Bombėjaus ajurvedos universiteto „Vedų sveikata“  dėstytojo — knyga.Ji parengta pagal 2002 metais Kijeve O. Torsunovo vesto seminaro „Charakterio jėga — jūsų sėkmės pamatas“  medžiaga. Knyga padės naujai pažvelgti į darbo su savimi principus, išsamiau pažinti žmogaus asmenybės prigimtį, suprasti asmenybių konfliktų priežastis, supažindins su veiksmingais savęs tobulinimo būdais, sukurtais autoriaus atsižvelgiant į vedų — seniausio pasaulyje žinių apie žmogų, jo paskirtį ir likimą šaltinio — filosofines koncepcijas ir ezoterinę praktiką.
Prekinis ženklas: Petro ofsetas Ajurvedos akademija