Žodyne yra daugiau kaip 14 tūkst. lietuviškų terminų (dauguma jų paaiškinti), jų sinonimai, o cheminių junginių – ir sisteminiai pavadinimai. Pateikti terminų atitikmenys rusų ir anglų kalbomis. Visi terminai sunumeruoti; rodyklėse greta sisteminių (IUPAC) pavadinimų, rusiškų ir angliškų atitikmenų nurodyta raidė ir termino numeris.Žodynas naudingas ne tik chemikams, bet ir daugelio kitų sričių mokslininkams, gamybininkams, mokytojams, redaktoriams ir visiems chemijos terminija besidomintiems skaitytojams. Naujajame žodyno leidime ypač atnaujinta ir papildyta neorganinės chemijos terminija. Įdėta daug naujų terminų iš chemijai artimų mokslo ir pramonės sričių: biochemijos, cheminės technologijos, cheminės inžinerijos, gamtosaugos, fizikos, mineralogijos ir kt.Žodynas aprobuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos: jame pateiktiems terminams Komisija neprieštarauja.
Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras