Teisinė civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra, jos tikslai ir uždaviniai, organizavimo ir veiklos principai. Civilinės saugos įstatymo pateikimas. Civilinės saugos pagrindinių sąvokų aiškinimas. Supažindinimas su mokymo civilinės saugos tvarka. Civilinės saugos vadovavimo principai. Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ir veiksmai ekstremalių situacijų atvejais; supažindinama su gyventojų perspėjimu ir informavimu. Ekstremalių situacijų rūšių nagrinėjimas. Pateikiama samprata apie radioaktyviąją, biologinę, cheminę taršą, gaisrus. Nagrinėjamos individualiosios ir kolektyvinės apsaugos priemonės. Supažindinama su gyventojų moraliniu-psichologiniu pasirengimu, visuomenės informavimu ir santykiais su žiniasklaida.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla