Mokomosios knygos tikslas – sudaryti studentams galimybes giliau įsisavinti civilinės teisės ir darbo teisės paskaitų mokomąją medžiagą ir geriau pasiruošti seminarams. Kadangi studentų savarankiškam darbui skiriama vis daugiau dėmesio, ši mokomoji knyga padės jiems savarankiškai ruoštis kolokviumui, egzaminui ir seminarams. Tai ypač aktualu neakivaizdinių studijų studentams.Mokomosios knygos pirmojoje dalyje nurodyta mokomojo dalyko Civilinė ir darbo teisė struktūra, turinys, tikslas, uždaviniai, metodinės priemonės, mokymo metodai, vertinimo sistema, referatų temos, mokomoji literatūra. Antrojoje dalyje nurodytos paskaitų temos ir jų turinys, tikslai, uždaviniai, pagrindinės sąvokos ir literatūra. Prie kiekvienos temos yra savikontrolės klausimai ir savikontrolės užduotys. Trečiojoje dalyje nurodomi seminarų temų pavadinimai, tikslai, uždaviniai, juose nagrinėjami klausimai, literatūra. Šioje dalyje pateikiami seminarų planai, aprašoma jų eiga ir pateikiamos užduotys.Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų ne teisės bakalauro studijų programų studentams, kurie studijuoja teisės mokomuosius dalykus.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla