Šis leidinys visų pirma skirtas teisės krypties studentams kaip mokymo priemonė. Jis palengvins civilinio proceso studijas, suteiks daugiau žinių apie civilinio proceso teisę, ypač pažeistų teisių gynimą teisme, ne tik padės studentui teisininkui geriau pasirengti praktinei veiklai, bet ir paskatins tolesnėms studijoms.Knyga taip pat turėtų būti ir nuosekli metodinė pagalba teisininkams praktikams, primiršusiems teorines žinias, sekiantiems jas atnaujinti ir pagilinti ar labiau pasidomėti probleminiais tam tikro teisės klausimo aspektais. Pateikiama daug su aptariamais teoriniais klausimais susijusios praktinės medžiagos. III tomą numatoma išleisti dar šiais metais. I ir II tomuose dėstomos civilinio proceso teisės studijų programos bendrosios dalies temos, III tome -ypatigosios dalies temos. 
Prekinis ženklas: Registrų centras