Išėjo leidinio „Civilinis procesas: teorija ir praktika“ tęsinys – III tomas. Šio leidinio I tomas skaitytojus pasiekė 2005 m. pabaigoje, II tomas – 2006 m. pavasarį. Autorių sumanymas – parengti visapusišką civilinio proceso teisės disciplinos teorijos ir praktikos vadovą. Aptariant teorines tam tikro teisinio reiškinio nuostatas, gausiai cituojama ir analizuojama teismų praktika, pateikiama apibendrinančių išvadų, neretai polemizuojama su kitais teisės mokslininkais ir praktikais. Analizuojama naujausia specialioji literatūra ir su ja susijusi teismų jurisprudencija. Likusias penkias civilinio proceso teisės programos ypatingosios dalies temas ketinama aptarti kitais metais išeisiančiame IV – paskutiniame – tome.Leidinyje yra aktualios norminės, specialiosios ir praktinės literatūros sąrašas, lotyniškų terminų ir posakių žodynėlis, cituotų 2002 m. CPK straipsnių rodyklė, anksčiau galiojusių ir dabar galiojančių CK, CPK, DK ir kai kurių kitų įstatymų straipsnių atitikties rodyklė.
Prekinis ženklas: Registrų centras