Ketvirtasis knygos „Civilinis procesas: teorija ir praktika“ tomas užbaigia autorių parengtą civilinio proceso leidinių ciklą.Ketvirtajame tome apžvelgiami apeliacinis procesas, įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo tvarka, civilinės bylos proceso atnaujinimo samprata ir pagrindai, taip pat aptariami kai kurių kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai. Visas leidinių civilinio proceso tematika ciklas užbaigiamas civilinių bylų nagrinėjimo ypatingąja teisena gvildenimu.Šis tomas, kaip ir ankstesnieji, turėtų būti naudingas ne tik teisės studentams ar teisininkams praktikams, bet ir visiems besidomintiems pažeistų civilinių teisų gynyba teisme.
Prekinis ženklas: Registrų centras