Tai – pirmasis giesmyno ”Naujos giesmju knygos” faksimilinis leidimas, parengtas Parmos universiteto ordinarinio profesoriaus ir Lietuvos Respublikos habilituoto daktaro Guido Michelini. Leidinyje pateikiami išsamūs komentarai lietuvių ir vokiečių kalbomis, platus įvadas, giesmių sąrašai ir bibliografija.Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autoriaus Danieliaus Kleino giesmynas ”Naujos giesmju knygos” yra viena iš svarbiausių iki XIX a. vidurio pasirodžiusių lietuviškų knygų. Giesmynas, išleistas 1666 m. ir pakartotas be pakeitimų 1667 m., reikšmingas pirmiausia tuo, kad jis prisidėjo prie moderniosios lietuvių eilėdaros susidarymo. Iki šių dienų išlikę keturi knygos egzemplioriai saugomi užsienio bibliotekose (du iš jų – Valstybinėje Prūsijos kultūros paveldo bibliotekoje Berlyne, po vieną – Torūnės universiteto bibliotekoje ir Hercogo Augusto bibliotekoje Volfenbiutelyje).Sudarytojas Guido Michelini – Parmos universiteto ordinarinis profesorius (Italija), Vilniaus universiteto filologijos mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto garbės daktaras. 1998 m. apdovanotas Kultūros Ministerijos medaliu, 2002 m. jam suteiktas Gedimino ordinas.
Prekinis ženklas: Versus aureus