Šioje gramatikoje siekiama nuosekliai aprašyti dabartinės lietuvių kalbos vidinę sandarą ir kartu apibrėžti svarbiausias žodžių, jų formų ir sakinių sudarymo bei vartojimo normas. Tai ne vadovėlis, o veikiau gramatikos žinynas, apimantis fonologiją, morfologiją (kartu su žodžių daryba) ir sintaksę. Visus gramatikos lygmenis stengiamasi apibūdinti pagal tuos pačius sisteminio nagrinėjimo principus atsižvelgiant į formų skiriamuosius požymius, susijusius su tam tikromis reikšmėmis ir funkcijomis. Naudojamasi lentelėmis ir schemomis, leidžiančiomis glaustai modeliuoti atskiras kalbos sandaros grandis.
Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras