Tai elektroniniu pavidalu pateiktas „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ (IV leidimas) – svarbiausias universalus aiškinamasis norminamasis dabartinės bendrinės lietuvių kalbos veikalas. Jame pateikta didelis pluoštas bendrinės kalbos žodžių, šiek tiek įdėta plačiau vartojamų šnekamosios kalbos, tarmių, taip pat ankstesnės ir šiuolaikinės grožinės literatūros, ypač klasikų raštų, žodžių, reikalingų tekstams suprasti, mokslus einančiai jaunuomenei savo kalbai ugdyti, įvairiems funkciniams kalbos stiliams atspindėti, neretai tinkamų ir tam tikroms naujoms sąvokoms reikšti. Iš viso žodyne yra apie 75 tūkstančius žodžių, sudėtų į maždaug 50 tūkstančių žodyno straipsnių. Žodyne pateikti sunorminti žodžiai, teikiamos vartosenai jų lytys, rašyba, kirčiavimas, paaiškintos svarbiausios žodžių reikšmės, glaustais pavyzdžiais parodytas tų žodžių junglumas ir vartosena. Žodynas skirtas plačiausiam vartotojų ratui tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Jo teikinių laikymasis garantuoja pavyzdinę bendrinės lietuvių kalbos vartoseną. Sistemos reikalavimai: Kompiuteris turi skaityti kompaktines plokšteles ir turėti 800×600 ir daugiau taškų skiriamosios gebos vaizduoklį bei ne mažesnę kaip 64 MB operatyviąją atmintinę, apie 50 laisvų MB standžiajame diske, taip pat pelę ar kitą atitinkamą valdymo įtaisą ; kompiuteryje turi būti įdiegta Windows 95, NT, 98, XP lietuvių kalbai pritaikyta sistema. Vieno CD instaliacijų kiekis neribojamas.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas