Vadovėlio „Daiktinė teisė“ tikslas – išanalizuoti daiktinės teisės paskirtį, jos vietą civilinės teisės sistemoje, atskleisti daiktinių teisinių santykių specifiką ir jų rūšis. Vadovėlyje nagrinėjami ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių daiktinių santykių teisinio reglamentavimo bruožai, supažindinama su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir kitų teismų jurisprudencija. Šis vadovėlis yra pirmas bandymas Lietuvos teisinėje literatūroje išsamiai pristatyti daiktinę teisę kaip civilinės teisės pošakį. Vadovėlis pirmiausia skiriamas teisę studijuojantiems universitetų ir kolegijų studentams, doktorantams, bet gali sudominti ir praktikuojančius teisininkus, nes jame galima susipažinti ne tik su daiktinės teisės doktrina, bet ir su aktualia teismų praktika. Šios knygos autoriai: dr. Egidijus Baranauskas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros vedėjas; dr. Kęstutis Laurinavičius – Europos banko teisininkas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros lektorius; dr. Vytautas Pakalniškis – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorius; dr. Dalia Vasarienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros docentė.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras