Vadovėlis parengtas pagal pagrindinio ugdymo programas (Meninio ugdymo), pasitelkiant linijinį-racionalų teminį eiliškumą. Šis vadovėlis supažindina su kūrinio kompozicija, perspektyva, proporcijomis, žanrais. Moko atlikti kūrybines užduotis. Skatina aktyvią mokinių kūrybą. Vadovėlis parengtas didžiulę pedagoginę ir kūrybinę patirtį turinčių dailininkių-pedagogių. Vadovėlis atveria  naują kūrybinę erdvę mokiniams ir praplečia  mokytojo galimybes išsamiai, įdomiai ir kūrybiškai vesti meninio ugdymo pamokas.Vadovėlis labai spalvingas ir dinamiškas, tai iš dalies sąlygoja ir pateikiama iliustracinė medžiaga.Sudarant vadovėlio turinį bei rašant mokymo priemonę, stengtasi naujoviškai pateikti dailės mokymo kontekstą. Todėl šiame vadovėlyje pasirinktas savitas mokomosios medžiagos pateikimas.Vadovėlis „Dailės studija“ sudarytas taip, kad atliktų dvejopą funkciją: būtų kaip pagrindinis informacijos šaltinis ir kartu darbo priemonė. Mokomoji dalis neatskirta nuo praktinės, abu šie elementai susiję funkciniu požiūriu. Taigi vadovėlis tampa mokomojo proceso organizavimo šaltiniu.
Prekinis ženklas: Didakta