Prasmingos darbo teisės studijos neįmanomos be teorinių žinių gilinimo ir mokymosi jas taikyti sprendžiant praktines situacijas. Šis Darbo teisės praktikumas yra metodinė ir mokymo priemonė darbo teisės dalyką studijuojantiems studentams bei pagalbinė priemonė kolegoms dėstytojams, vedantiems minėtų disciplinų praktinius užsiėmimus ( seminarus ). Praktikumo koncepcija ir struktūra yra nuosekliai struktūriškai suderinta su Darbo teisės vadovėliu ( Nekrošius I., et. al. Darbo teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008 ), tai yra jis skirtas vadovėlyje pateiktoms žinioms geriau įsisavinti ir šių žinių taikymo įgūdžiams suformuoti.
Prekinis ženklas: Registrų centras