Vadovėlio turinį sudaro trys dalys: Bendroji darbo teisės teorija, Kolektyvinė darbo teisė ir Individualioji darbo teisė. Kiekvienoje iš šių dalių nuosekliai analizuojami visi šioms temoms priskirtini institutai. Tokią vadovėlio struktūrą lėmė Darbo kodekso sandara, iš dalies – ir darbo teisės disciplinų mokymo programų turinys. Vadovėlio pabaigoje pateikiama cituotų darbo kodekso straipsnių rodyklė, taip pat svarbiausių teisės aktų ir specialiosios literatūros, kuria naudotasi rengiant šį leidinį, bibliografinis sąrašas.Tikimės, kad naujasis Darbo teisės vadovėlis bus paranki mokymosi priemonė studentams, o praktikams padės pagilinti savo darbo teisės teorijos žinias ir taikyti jas praktikoje.
Prekinis ženklas: Registrų centras