Mokslo studiją sudaro 7 skyriai, juose analizuojama organizacijos samprata žmogiškųjų išteklių vystymo aspektu, nagrinėjami naujų darbuotojų socializacijos modeliai ugdant lojalumą organizacijai, komandinio darbo organizavimo klausimai, gvildenamos darbuotojų motyvacijos problemos, apžvelgiamas žmogiškųjų išteklių vystymas organizacijoje, aptariama organizacijos ir darbuotojo sąveika siekiant asmeninės karjeros, veiklos efektyvumo ir jos kokybės matavimų reikšmė žmogiškųjų išteklių vadyboje.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras