Savo turiniu mokslo leidinys „Darbuotojų teisių įgyvendinimas darbdavio nemokumo atvejais“ gali būti panaudotas kaip mokslinių žinių šaltinis magistrantūros ir doktorantūros studijoms, ypač studijuojantiesiems socialinius mokslus: teisę, verslą, vadybą ir kt. Monografija bus naudinga darbdaviams ir darbuotojams, siekiantiems plačiau susipažinti su Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytomis teisinėmis ir socialinėmis garantijomis darbuotojams, ypač tiems, kurie dirba dėl nemokumo pertvarkomose/perduodamose įmonėse; specialistams (įmonių vadovams, teisininkams, įmonių administratoriams/likvidatoriams), taikantiems atitinkamas normas įvykus įmonės ar verslo arba jų dalių perdavimui, įmonės restruktūrizavimui, bankrotui ar likvidavimui, taip pat kitiems teisės aktų taikytojams praktikams (tiek darbuotojų atstovams – profsąjungų, darbo tarybų lyderiams, tiek ir profesionaliems teisėjams), sprendžiantiems ginčus dėl garantijų taikymo darbuotojams, atsiradus, pasikeitus ir nutrūkus darbo santykiams dėl įmonės nemokumo.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras