Vadovėlis skirtas įmonių socialinės atsakomybės sampratos ir modernių vadybos metodų studijoms, t.y. pateiktos įžvalgos, nagrinėjamos ekonomikos, vadybos priemonės, leidžiančios padidinti verslo ir valstybės organizacijų konkurencingumą, geriau valdyti rizikas, gerinti santykius su partneriais. Analizuojama, kaip nubrėžti naujus raidos galimybių kontūrus: drauge plėtoti ir tvarų verslą, ir visuomenės,  kiekvieno žmogaus gerovę.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras