Vadovėlis supažindina skaitytoją su Europos Sąjungos darnaus vystymosi politikos formavimosi istorija, darnaus vystymosi politika ir valdymu, pasiekimų aktualijomis ir artimiausiais iššūkiais, Lietuvos aplinkosaugos ir darnaus vystymosi koncepcijos raida ir valdymu Lietuvoje – svarbiausiomis nacionalinėmis nuostatomis, principais ir valdymo priemonėmis, įskaitant aplinkosaugos ir darnaus vystymosi švietimo, poveikio aplinkai vertinimo, teritorijų planavimo, miškų ūkio valdymo, aplinkosaugos vadybos aspektus. Pristatoma nacionalinių darnaus vystymosi rodiklių sistema, apžvelgiami darnaus vystymosi diegimo Lietuvoje rezultatai, glaustai pristatomi Europos Sąjungos politikos įgyvendinimo principai, Lietuvos institucijų struktūra ir funkcijų pasiskirstymas formuojant ir valdant aplinkosaugos bei darnaus vystymosi politiką. Vadovėlis skirtas viešojo administravimo krypties magistro studijų programų studentams.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras