Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros profesoriaus, habilituoto socialinių mokslų daktaro Remigijaus Čiegio ir docento, gamtos mokslų daktaro Rimanto Pareigio mokomojoje knygoje nagrinėjama darnių miestų ekonomika – miestų klasifikacija, jų ekonominis pagrindimas, miestų išdėstymo teritorijoje ir jų dydžio teorijos, miestų planavimas, darnių miestų samprata, miestų darnaus vystymosi valdymo principai ir strateginis jų valdymas, bendruomenės vaidmuo kuriant darnų miestą.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla