Knyga, kuri leidžia kiek neįprastai pažvelgti į gerai pažįstamus ir visai naujus literatūros bei meno reiškinius. Ją sudaro teoriniai straipsniai, skirti filosofijos klasikams, vertinant juos psichoanalitiniu požiūriu, pokalbiai, kuriuose aptariamos įdomios asmenybės, jų likimai ir kūryba, gilinamasi į meno ir literatūros, kūrybos psichologijos reiškinius, dabarties moters problemas. Knygoje daug dėmesio skiriama filosofijos ir meno ryšiui, aptariamas ir moteriškasis žmogiškųjų vertybių aspektas. Ši knyga, anot pačios autorės, turėtų užpildyti savotišką nišą, nes psichoanalitinė kultūros ir meno reiškinių interpretacija, daugelyje šalių seniai užėmusi tvirtas pozicijas, mūsų humanitarinėje kultūroje vis dar kovoja už savo vietą po saule.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas