Stasė Lygutaitė (Bucevičienė) – Salomėjos Nėries (986), Jono Aisčio (2011) premijų laureatė, naujų eilėraščių rinkinyje puoselėja ilgametes lietuvių poezijos tradicijas. Laiko, judėjimo ir būties dichotomijos – pradžia ir pabaiga, kelias ir kelionė, tylėjimas ir ramybė yra jos lyrinio subjekto alfa ir omega.
Prekinis ženklas: Homo liber