John Dewey – tai garsus Amerikos filosofas, psichologas ir švietimo reformuotojas, kurio mintys ir idėjos turi lemiamos įtakos tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek ir visame pasaulyje. Tai vienas iš filosofinės pragmatizmo mokyklos įkūrėjų ir pagrindinis XX amžiaus pirmos pusės pažangaus judėjimo JAV mokykliniame ugdyme atstovas. Knygoje „Demokratija ir ugdymas“ atskleidžiamas švietimo vaidmuo visuomenėje filosofinės antropologijos požiūriu, nagrinėjamos demokratinėje visuomenėje gyvuojančios idėjos, galinčios padėti spręsti mūsų švietimo sistemos problemas. Aptariami konstruktyvūs visuomenės ugdymo tikslai ir metodai, gilinamasi į pažinimo ir moralės teorijas. Šios teorijos susiformavo praeityje, susiklosčius tam tikroms visuomeninėms aplinkybėms, todėl neretai trukdo teisingai suvokti demokratijos esmę. John Dewey demokratijos raidą sieja su eksperimentiniais mokslo metodais, biologijos mokslo evoliucijos idėjomis bei pramonės pažanga.Knygoje „Demokratija ir ugdymas“ atskleidžiamas švietimo vaidmuo visuomenėje filosofinės antropologijos požiūriu, nagrinėjamos demokratinėje visuomenėje gyvuojančios idėjos, galinčios padėti spręsti mūsų švietimo sistemos problemas. Aptariami konstruktyvūs visuomenės ugdymo tikslai ir metodai, gilinamasi į pažinimo ir moralės tam tikroms visuomeninėms aplinkybėms, todėl neretai trukdo teisingai suvokti demokratijos esmę. John Dewey demokratijos raidą sieja su eksperimentiniais mokslo metodais, biologijos mokslo evoliucijos idėjomis bei pramonės pažanga.John Dewey nuomone, visuomenė tik tada taps harmoninga ir išties demokratiška, kai tokia bus mokykla. Mokykla, kurioje jaunosios kartos ugdymo prioritetai yra tarnystė visuomenei galimybė laisvai išreikšti savo kūrybines galias. Kaip tą pasiekti? Deja,  įsitikinimų, gyvenimiškų tikslų ir elgesio motyvų neįmanoma perduoti mokiniams kaip kokių plytų ir padalyti gabalėliais kaip pyrago. Vertybės jaunuose žmonėse prigyja tik nuoširdžiai bendraujant su jais ir gerbiant juos kaip asmenybes
Prekinis ženklas: Baltic Printing House