Šis dendrologijos vadovėlis skirtas miškotyros, taikomosios ekologijos, architektūros specialybių studentams.Knygoje gausu žinių apie medžių, krūmų rūšinę įvairovę, apie varietetus ir formas, aptinkamas ir Lietuvos miškuose, ir dekoratyviniuose želdynuose. Taip pat pateikiama rūšies ir smulkesnių taksonų samprata, apibrėžiama rūšies arealo sąvoka, supažindinama su sumedėjusių augalų morfologine sandara bei terminija. Knygoje pateikiama daug iliustracijų.
Prekinis ženklas: Margi raštai