Knygoje aptariamos senovės Romos politikos, moralės, teisės ir socialinio gyvenimo temos, karinės organizacijos raida, demokratijos, laisvės, įstatymo kategorijos, valstybės valdymo principai. Autorės remiasi ne tik garsių istorikų, bet ir literatūros kūrėjų (Juvenalio, Marcialio, Petronijaus ir kt.) tekstais. Medžiaga dėstoma teminiu principu, tad skaitytojas galės atsirinkti tai, kas jam įdomu ir tuo metu svarbu.Knyga yra mokomoji, todėl joje praplečiamos ir pagilinamos Romos istorijos vadovėliuose pateikiamos žinios. Romos istorikų citatos ir glausti jų kūrinių fragmentų perpasakojimai atskleidžia autentišką to meto istorinės literatūros stilių, gausu romėniškos ironijos ir šmaikštumo pavyzdžių. Skaitytojo įspūdžių tėkmės čia netrikdys nuolatinės šaltinių nuorodos, tačiau svarbiausi panaudoti kūriniai aptariami skyriuje „Romos istorijos šaltiniai“. Gausybės pareigūnų institucijų pavadinimai pateikti ir lotynų kalba.Knygoje ypač daug dėmesio skiriama istorinėms asmenybėms: garsiems karvedžiams, imperatoriams, jų asmeniniams bruožams ir kartais net šeimoms.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras