Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė kiekvienam lietuviui kelia pasididžiavimą. Tai laikotarpis, kai Lietuva buvo viena didžiausių ir galingiausių valstybių Europoje. Ji sulaikė Aukso Ordos, o vėliau turkų skverbimąsi į Europos gilumą. Tai vienintelė baltų valstybė išlikusi nuo viduramžių iki mūsų dienų. Ji išsaugojo baltų kultūrą ir puoselėjo jos kultūrinį paveldą. Lietuvos istorija yra paženklinta ne tik garsiomis pergalėmis, bet ir dideliais teritoriniais, žmogiškais praradimais. Po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Lietuvos vardas buvo ištrintas iš pasaulio žemėlapio.Į foto albumą objektai buvo atrenkami vadovaujantis objekto statybos, ar įsteigimo metais. Visa tai kas buvo pastatyta iki Lietuvos valstybės paskutinio padalijimo yra priskiriama Lietuvos paveldui.
Prekinis ženklas: Artlora