Unikalus 680 puslapių fotografijų albumas. Knygoje taip pat publikuojami Lietuvos žemėlapiai pradedant XIII amžiumi, žemėlapiai dabartinės Ukrainos teritorijų, kuriose yra objektai, nuorodos, kaip juos surasti keliaujantiems. Pirmąsyk nufotografuota, aprašyta 170 paveldo objektų (lietuvių, anglų kalbomis, vietovardžiai ir ukrainiečių kalba). Tai Didžiosios Lietuvos paveldas Ukrainoje – Haličo, Kijevo, Siverų žemėse, Podolėje, Voluinėje, Užkarpatėje, Kryme. Įspūdingose fotografijose – Lietuvos valdovų pastatytos pilys, dvarai, miestai, išlikę piliakalniai, kulto pastatai ir kt. paveldas. Tai trečioji knyga, kurioje suregistruotas, nufotografuotas, aprašytas, pakomentuotas Didžiosios Lietuvos paveldas.Pirmosios dvi knygos(po 600 psl. kiekviena), išleistos 2009 metai, buvo skirtos   Didžiosios Lietuvos paveldui dabartinėje Baltarusijos teritorijoje. Jos sulaukė didelio dėmesio pasaulyje, buvo pristatytos Europos sąjungoje Briuselyje, Lenkijoje, Baltarusijoje, daugelyje Lietuvos miestų.Knygos konsultantai – Ukrainos ir Lietuvos istorikai, muziejininkai, archeologai, vertėjai, kalbininkai.Didžioji Lietuva (pirmasis tomas)Didžioji Lietuva (antrasis tomas)
Prekinis ženklas: Artlora