Leidinį „Diemedėlio“ dainos ir giesmės I“ sudaro 10 dainų su akompanimentais ir fonogramomis (pridedama kompaktinė plokštelė) bei 4 giesmės.Rinkinyje sudėtos populiariausios vienbalsės ir dvibalsės dainos bei giesmės mokyklinio amžiaus vai­kams ir jaunimui. Knygoje gausu iliustracijų – vaikų (įvairių festivalių ir parodų laimėtojų) piešinių.Leidinys skiriamas muzikos pedagogams, taip pat mokiniams, mokytojams, dirbantiems Lietuvoje bei užsienyje sekmadieninėse lituanistinėse mokyklose.
Prekinis ženklas: Lucilijus