Mykolas Römeris (1880–1945) – teisininkas, publicistas, visuomenės ir politikos veikėjas, vienas iš žymiausių XX a. pirmosios pusės sudėtingų lietuvių ir lenkų santykių liudininkų. Be reikšmingų darbų konstitucinės teisės srityje, paliko 40 tomų Dienoraštį (1911–1945 metai). Tai to meto Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo metraštis, rašytas lenkų kalba. Spausdinti pasirinkti Dienoraščio 25–29 tomai, kurie saugomi Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje (F. 138). Šioje knygoje publikuojamas išverstas iš lenkų į lietuvių kalbą Dienoraščio tekstas, apimantis laikotarpį nuo 1919 m. birželio 21 d. iki 1920 m. kovo 15 d.Jo tematika yra labai įvairi: asmeninis gyvenimas, profesinės veiklos kasdienybė, politinės, visuomeninės ir kultūrinės Vilniaus, Kauno, Lietuvos ir Lenkijos, ypač Lomžos miesto ir apylinkų realijos. Kartu nemaža pasvarstymų apie to meto tarptautinę situaciją. Labai vertingos žinomų Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos visuomenės, politikos ir kultūros veikėjų, kuriuos asmeniškai pažinojo Dienoraščio autorius, charakteristikos. Būtent šio tomo tekstuose atsiskleidžia paties Römerio galutinio apsisprendimo susieti savo likimą ne su Lenkija, o su Lietuva peripetijos. Gausu informacijos, kurios vertė laikui bėgant nuolatos didėja, nes jos nerasime kituose tos epochos atsiminimuose, oficialiuose dokumentuose. Leidinys skirtas ne tik mokslininkams (politikos, kultūros, diplomatijos tyrinėtojams, sociopsichologams, literatūros istorijos tyrinėtojams), bet ir mokytojams, dėstytojams, studentams. — Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Rimantas Miknys Iš lenkų k. vertė Vaiva Grigaitienė
Prekinis ženklas: Versus aureus