Mokymo priemonėje aptariama kūrybingumo sampratos aspektai, motyvacijos reikšmė ugdant kūrybingumą, kai kurios paauglystės amžiaus tarpsnio psichologinės ir pedagoginės charakteristikos bei vaizduotės ir kūrybingumo raidos ypatumai. Analizuojami diferencijuoto dailės mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai. Aprašomas dinamiškai diferencijuoto dailės mokymo organizavimo procesas. Šis leidinys bus aktualus dailės edukologijos specialybės studentams, dailės mokytojams ir visiems, besidomintiems meniniu ugdymu.
Prekinis ženklas: Edukologija