Šie diktantai sudaryti remiantis pedagoginio darbo praktika. Be abejo, mokytojai naudojasi A.Zabotkos “Kontroliniai diktantai 5-12 kl.” (1966), neseniai pasirodė B.Dobrovolskio “Mokomieji diktantai 5-10 kl.” (2000). Tačiau manome, kad tokio pobūdžio darbų nebus per daug, o lituanistai gali laisvai rinktis jiems parankesnius tekstus ar leidinius.Mūsų diktantai neskirti konkrečioms klasėms, nes lietuvių kalbos programa dėstoma koncentrais. Kiekvienas mokytojas šiuos tekstus gali panaudoti atsižvelgdamas į konkrečios klasės lygį, dėstomą ar kartojamą temą.Rekomenduotume diktantus naudoti kūrybiškai: juk dabar yra alternatyvių vadovėlių, mokytojai patys sudarinėja programas. Mes parengiamųjų tekstų neskirstėme į aiškinamuosius, įspėjamuosius, komentuojamuosius, klausiamuosius ar atrenkamuosius. Manome, kad kiekvienas mokytojas pats nuspręs, kaip tekstą geriau pateikti mokiniams.Fonetikos ir rašybos pagrindų tekstai siūlomi trumpesni, nes šis kursas vis dėlto dėstomas daugiau žemesnėse (5-6) klasėse. Bet kai kuriuos sakinius ar žodžių diktantus galima diktuoti ir aukštesnėse klasėse.Kalbos dalių rašybos ir ypač sintaksės skyriuje esantys tekstai (kontroliniai diktantai) yra kur kas didesnės apimties. Juos galima diktuoti 11-12 kl. kartojant skyrybą.Sakiniai be šaltinių nuorodų yra mūsų pačių sugalvoti.Be abejo, šie diktantai yra tobulintini, tai gali būti ne galutinis variantas. Visiems, pareiškusiems kritinių pastabų, būsime dėkingos ir į jas atsižvelgsime.Nuoširdžiai dėkojame recenzentams mokytojai metodininkei Joanai Župerkienei ir profesoriui Kazimierui Župerkai už pastabas.
Prekinis ženklas: Lucilijus