Metodinėje knygoje „Dinaminių sistemų modeliavimas“ pateikti laboratoriniai darbai elektros inžinerijos magistrantams. Aprašomas dinaminių sistemų modeliavimas, susidedantis iš dviejų etapų: modeliuojamos sistemos matematinio modelio sudarymo ir parengimo modeliuoti bei paties modeliavimo proceso. Antrojo etapo turinį lemia tiek pirmojo etapo turinys, tiek ir matematiniam modeliui realizuoti naudojama programinė bei techninė įranga. Pateiktieji laboratoriniai darbai atliekami kompiuterine technika. Jų programoms sudaryti taikoma MATLAB terpė, lygiagrečiai jai pasitelkiama ir programa VISSIM. Laboratorinis darbas Nr. 1 skirtas analoginiam modeliavimui, kuriam realizuoti naudojama analoginių sistemų skaitinio modeliavimo programa DYNAMO.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla