Šioje monografinio pobūdžio knygoje išsamiai analizuojami svarbiausi nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos klausimai, atskleidžiama nepriklausomų draudimo tarpininkų teisinės padėties problematika, aptariami ir kritikuojami šių subjektų veiklos reguliavimas ir vykdymas Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje, apžvelgiami nepriklausomiems draudimo tarpininkams keliami profesiniai ir veiklos reikalavimai, nagrinėjami šių subjektų profesinių pareigų turinys (atsižvelgiant į tai, su kuria iš draudimo sutarties šalių sudaryta jų veiklos sutartis) ir tarpininkų civilinės atsakomybės specifika, įvertinami galimi nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos teisinio reguliavimo Lietuvoje pokyčių poreikiai. Tomas Talutis, rengdamas šį mokslinį tyrimą, naudojo savo profesinio darbo patirtį Lietuvos draudimo priežiūros komisijoje, podiplominių LL.M. studijų Frankfurto prie Maino J. W. Goethe universitete (Vokietija) rezultatus. Tyrimas gausus gilias draudimo veiklos teisinio reguliavimo ir praktikos tradicijas turinčių atskirų jurisdikcijų (Anglijos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos) lyginamosios analizės.Ši knyga neabejotinai bus naudinga aukštųjų mokyklų teisės studijų studentams, teisės mokslininkams, teisės praktikams, taip pat ir plačiajai visuomenei, kuri dažnai susiduria su draudimo teisiniais santykiais.
Prekinis ženklas: RDI Grupė