Ši knyga skirta ir pradedantiesiems, ir jau dirbantiems suduomenų bazių valdymo sistema Microsoft® Access®. Ypačvaizdžiai ir išsamiai atvartuose pateikta mokomoji medžiagaleidžia šią knygą labai įvairiai panaudoti pamokose, taikytiskirtingas mokymo metodikas.Knygos stuktūra labai paprasta, aiškiai nurodyta, ką turimeišmokti, atlikę kiekvienos temos nurodymus. Pavyzdžių failaileidžia taupyti laiką ir visą dėmesį sutelkti į svarbiausią dalyką –duomenų bazių kūrimą.Apie šią knygą:• Apimtis. Medžiaga dėstoma nuosekliai,pradedama nuo paprasčiausių pavyzdžių ireinama pažingsniui link sudėtingesnių atvejų.Išmokoma, kaip naudotis turima duomenų baze,kaip sukurti naują, kaip pakeisti jau sukurtosduomenų bazės struktūrą, aiškinama, kaipgeriau formuluoti užklausas bei kaip analizuotiduomenis.• Atnaujinta laida. Daugelis knygoje teikiamųpavyzdžių yra išbandyti įvairiomis programosMicrosoft Access versijomis (2007, 2010,2013). Prieduose supažindinama su debesijos(angl. cloud computing) sąvokomis, patariama,kaip pasinaudoti debesijos paslaugomis,pavyzdžiui, nemokamomis programomisMicrosoft Office Web Apps.• Adaptuotas lietuviškas leidimas. Knygojeteikiamų pavyzdžių failai išversti į lietuvių kalbą,visi pavyzdžiai išbandyti su lietuviška MicrosoftAccess programa.• Konkrečios pamokos. Kiekvienas atvartas(du gretimi puslapiai) skirtas kuriam norskonkrečiam įgūdžiui įgyti.• Trumpi žingsneliai. Medžiaga dėstomapažingsniui, aiškiai pateikti nurodymai, kuriuosatlikus pasiekiamas kiekvienoje temoje keliamastikslas.• Iliustracijos. Kiekviena pamoka iliustruojamaekrano vaizdo kopijomis, besimokantis, atlikęsnurodytus žingsnius, gali palyginti gautąrezultatą su tuo, kurį turėjo gauti.• Vaizdus dizainas. Patraukia besimokančiųjųdėmesį ir padeda lengviau suvokti mokomąjąmedžiagą.
Prekinis ženklas: Žara