Knygą „Dusetų̃ apylinkių tekstai“ sudaro Įvadas ir transkribuoti šnektos tekstai su komentarais. Įvade minimi Dusetų̃ parapijos istorijos faktai, pateikiama ligšiolinių tyrimų apžvalga, išsamiau aptariamos fonetinės, morfologinės, sintaksės ir leksikos ypatybės, kurių pasitaikė transkribuotuose tekstuose.Į knygą sudėti tekstai iš įvairių Dusetų̃ parapijos kaimų – Kavólių, Bilei̇̃šių, Brogi̇̀škių, Sadū́nų – ir iš paties Dusetų̃ miestelio. Didžioji dalis tekstų transkribuota iš Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve saugomų įrašų. Kai kuriuos įrašus pateikė dusetiškis prof. habil. dr. A. Pakerys, dar keletą įrašė Vilniaus edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto studentai.Tekstų turinys įvairus: pasakojama apie karo, pokario metus ir sovietinį laikotarpį, apie jaunimo pasilinksminimus, įvairius darbus ir papročius, žuvų gaudymą, Sartų ežero vardą; primenamos meilės istorijos, sekamos pasakos.Leidinys skiriamas visiems tarmių mylėtojams.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas