Šiuolaikinės edukologijos terminijos lietuvių kalba padėtį apibūdinančia studija siekiama paskatinti edukologijos mokslininkus ir edukologinių studijų dalykų dėstytojus aktyviai dalyvauti sprendžiant šios krypties lietuviškosios terminijos tobulinimo ir terminų anglų kalba atitikmenų paieškų problemas.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla