Šioje rinktinėje skelbiami moksliniai straipsniai parengti remiantis Lietuvos egodoku­mentiniam paveldui Europoje skirtos konferencijos pranešimais. Nagrinėjamos teorinės egodo­kumentų tyrimų ir istorinės tipologijos problemos. Aptariami vykdant Lietuvos egodokumen­tinio paveldo projektą atlikti moksliniai tyrimai, egodokumento ir egodokumentinio paveldo samprata, taikomieji ir technologiniai sprendimai socialinėje ir sociokultūrinėje egodokumen­tikos sklaidoje. Keliami klausimai apie tarpdalykinių ir tarpinstitucinių tyrimų perspektyvas. Pristatomi egodokumentikos telkinių žvalgomieji tyrimai, aptariami atskiri egodokumentikos šaltinių atvejai ir probleminės grupės. Studijoms prilygstančiuose kai kuriuose straipsniuose gvildenami fundamentalūs egodokumentų kūrėjų tapatumų raiškos, atminimų albumų genezės ir turinio raidos klausimai.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla