Leidinyje aptariamos trijų naujųjų laikų filosofų – Thomo Hobbeso, Bernardo de Mandeville’io ir Claude’o Adrieno Helvecijaus etinės koncepcijos. Atskleidžiama, kad visus juos vienijo žmogaus kaip iš prigimties egoistinės būtybės samprata. Nagrinėjamų autorių etika parodoma jų socialinių bei politinių koncepcijų kontekste.
Prekinis ženklas: Edukologija