Algis Skačkauskas (1955-2009) – tapytojas, poetas, pedagogas. Gimė Pranapolio kaime, Prienų rajone. 1983 m. baigė tapybą Lietuvos valstybiniame dailės institute. Nuo 1982 m. pradėjo dalyvauti parodose, surengė per 20 personalinių parodų. Buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys, priklausė dailininkų grupei ”24”. Dėstė Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje bei Justino Vienožinskio dailės mokykloje. Eilėraščius pradėjo kurti anksti, jų yra skelbęs periodinėje spaudoje, buvo surengęs kelis poezijos vakarus. Ši knyga yra pirmoji A. Skačkausko eilėraščių rinktinė.Algio Skačkausko poezijos dvasia pakužda rašyti kaip nepriimta: prilyginti jį ežerui, negrąžinančiam kūnų, skelbti žemės dvasių valdomos amžinosios Lietuvos atstovu užnuodytame svetimame Vilniuje? Ar kad, pavyzdžiui, žmogus metų metais kapstėsi iš stangių aliejinės tapybos raistų, ir štai?.. O gal verčiau imt ir įmint mįslę, kas ten gyvesnė – prie konservų stiklainio sienelės prispausta juodaakė krevetė ar jos akiratin patekusi prekybos centran pasišildyti atklydusi studenčiukė?Pranas Morkus
Prekinis ženklas: Baltos Lankos