Poetas eilėse išsako geliantį nerimą dėl Lietuvos likimo. Eilėraščiuose – skausmas dėl gyvų saitų su amžina buvusia ir esama vienintele Tėvyne draskymo, dėl pragaištingo valdžios ir turto troškimo, jos žaizdoms gyjant šios žemės kūdikėlio visada sugrįžtančiame esime.
Prekinis ženklas: Homo liber