Metodinėje priemonėje supažindinama su ekologinio turizmo samprata ir principais. Besidomintieji ekoturizmu galės įgyti žinių ir gebėjimų, kurie leis interpretuoti ekologinio turizmo reikšmę darnios plėtros plotmėje, atskleidžiant šios tausojamosios turizmo srities teikiamų galimybių įvairovę, bei skatins ugdyti ir diegti darnios gyvensenos principus praktikoje, taikant aktyvius ugdymo metodus.
Prekinis ženklas: Edukologija