Vadovėlyje pateikiama išsamių žinių apie elektroninį verslą, jo atsiradimo prielaidas ir modelius, nagrinėjamos elektroninio verslo plėtros kliūtys, pristatomi reguliavimo ir technologiniai aspektai. Vadovėlyje sistemiškai ir kompleksiškai analizuojamas elektroninis verslas, jo teikiama nauda, modeliai ir rinkos, ekonominiai, techniniai bei teisiniai elektroninio verslo aspektai. Vadovėlis iliustruotas praktiniais Lietuvos ir pasaulio šalių pavyzdžiais. Pateikiama žinių apie visuomenės transformavimosi į informacinę, žinių visuomenę, elektroninio verslo strategijas ir tradicinių organizacijų transformaciją į elektronines, analizuojamos elektroninės rinkos ir internetinė rinkodara, ekonominis poveikis verslui bei atskiroms ekonomikos šakoms.Vadovėlis skirtas vadybos studijų krypties bakalaurantams ir magistrantams. Juo galės naudotis kitų studijų krypčių studentai, kurie specializuojasi ar domisi elektroniniu verslu ir jo teikiamais privalumais. Vadovėlis bus naudingas įmonių ir organizacijų, siekiančių diegti ar plėtoti elektroninį verslą, vadovams ir specialistams.
Prekinis ženklas: Technika